MVP

JUGADOR
MVP
KDA
KP
DMP
MAS JUGADOS
Player image
PT Foxy Zeus Kralik
MVP
3
KDA
8,3
KP
73,1%
DMG/M
766,3
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
3
8,3
73,1%
766,3
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO lll Osaka
MVP
1
KDA
2,7
KP
64,8%
DMG/M
185,7
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
2,7
64,8%
185,7
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
MX Mr Lemon FUEGO
MVP
1
KDA
8,6
KP
67,4%
DMG/M
475,8
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
8,6
67,4%
475,8
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO Orion1 Team Mayan eSports
MVP
1
KDA
3,6
KP
65,2%
DMG/M
668,5
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
3,6
65,2%
668,5
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO Pinky Ramo Awake Gaming
MVP
1
KDA
2,6
KP
57,7%
DMG/M
699,8
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
2,6
57,7%
699,8
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO Zelt FUEGO
MVP
1
KDA
10,6
KP
57,3%
DMG/M
604,6
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
10,6
57,3%
604,6
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.