MVP

JUGADOR
MVP
KDA
KP
DMP
MAS JUGADOS
Player image
PT Foxy Zeus Kralik
MVP
3
KDA
8.3
KP
73.1%
DMG/M
766.3
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
3
8.3
73.1%
766.3
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO lll Osaka
MVP
1
KDA
2.7
KP
64.8%
DMG/M
185.7
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
2.7
64.8%
185.7
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
MX Mr Lemon FUEGO
MVP
1
KDA
8.6
KP
67.4%
DMG/M
475.8
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
8.6
67.4%
475.8
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO Orion Team Mayan eSports
MVP
1
KDA
3.6
KP
65.2%
DMG/M
668.5
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
3.6
65.2%
668.5
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO Pinky Ramo Awake Gaming
MVP
1
KDA
2.6
KP
57.7%
DMG/M
699.8
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
2.6
57.7%
699.8
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
Player image
JORNADA
CO Zelt FUEGO
MVP
1
KDA
10.6
KP
57.3%
DMG/M
604.6
MAS JUGADO Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.
1
10.6
57.3%
604.6
Best player champion image. Best player champion image. Best player champion image.